NICORETTE® - For every cigarette there's a NICORETTE® - Print Logo

Pravno obvestilo

Vsa vsebina te spletne strani je v lasti oziroma pod nadzorom Cilag GmbH International, Division: Johnson & Johnson Consumer Europe in je predmet varstva mednarodnih pravil avtorskega prava. Prenos vsebin je dopusten samo v zasebne in ne-komercialne namene, pri čemer spreminjanje ali nadaljnja reprodukcija vsebine podatkov ni dovoljena. Vsebina ne sme biti kopirana ali uporabljena v kakršnekoli druge namene.

Lastniki te spletne strani bodo uporabili vse razumne moči za to, da bodo spletno stran oskrbovali s posodobljenimi in pravilnimi podatki, vendar pri tem ne dajejo nikakršnih zagotovil ali jamstev v zvezi s pravilnostjo, točnostjo ali popolnostjo podanih podatkov. Lastniki te spletne strani ne odgovarjajo za škodo, ki bi nastala zaradi vašega dostopa do ali nemožnosti dostopa do te Spletne strani ali zaradi vašega zanašanja na katerekoli podatke, ki so dostopni na tej Spletni strani. Ta spletna stran je namenjena prebivalcem Slovenija.

Ta Spletna stran lahko zagotavlja povezave ali napotila na druge spletne strani, vendar lastniki te spletne strani ne nosijo nikakršne odgovornosti, povezane z vsebino takšnih ostalih spletnih strani in ne bodo odgovorni za nikakršno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe teh strani. Katerekoli povezave na druge spletne strani služijo zgolj zagotavljanju prikladnosti uporabnikov te Spletne strani.

Blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena, trgovsko pakiranje in proizvodi na tej Spletni strani so zaščiteni v Slovenija in mednarodno. Uporaba le-teh je prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov te strani, razen v zvezi z identifikacijo proizvodov ali storitev podjetja.

Za vsakršen osebno določljiv podatek v elektronski komunikaciji na tej Spletni strani velja Politika Zasebnosti te strani. Lastniki te strani lahko uporabljajo ali kopirajo vse podatke iz takšnih komunikacij, vključujoč kakršnekoli ideje, izume, koncepte, tehnike ali strokovno znanje in izkušnje, ki bi bilo tam razkrito iz kakršnihkoli namenov. Takšni nameni lahko vključujejo razkritje tretjim osebam in/ali razvoj, izdelavo in/ali trženje dobrin ali storitev.

Pošiljatelj kakršnihkoli sporočil tej Spletni strani ali kako drugače lastnikom te strani bo odgovoren za vsebino in podatke, ki bodo vsebovani v takšnem sporočilu, vključujoč njegovo verodostojnost in pravilnost.